Nabízím výuku španělštiny v krásném a malebném městě Písek,
v prostorách mé učebny 17. listopadu 2595.

Můj způsob výuky lze shrnout do citátu významného
čínského filozofa Konfucia:

Jinými slovy využívám všechny metody výuky známé z didaktiky:

Ve svých hodinách používám metody,které jsou vlastní moderní době a dbám na to,aby žáci byli během hodiny
co nejvíce aktivní.K tomu používám spoustu učebních materiálů, obrázky, plakáty, různé druhy kartiček, domina,
pexesa a spoustu stolních her.

"Risas y Sonrisas", který je zaměřen především na děti,

"Učebnice současné španělštiny, Olga Macíková & Ludmila Mlýnková" a "Aventura".

Mým hlavním přáním je, aby jste neměli pocit, že sedíte ve škole, nýbrž, aby jste se cítili příjemně,
uvolněně a odcházeli s dobrou náladou a pocitem, že jste si osvojili nová slovíčka,
fráze i gramatické znalosti, ale i písničky a básničky.